سایناز پل ارتباطی شاعران و موزیسین ها و آهنگسازان ، و کارگردانان ویدئویی است.

در سایناز هر یک از عوامل ساخت و تولید قطعات و ترک های موسیقی و کلیپ های موزیکال می توانند ضمن حفظ حقوق مولفان و تولیدکنندگان، آثار خود را ارائه، یا با استفاده از آثار سایر هنرمندان نیازهای هنری خود را برطرف کنند.

شاعران عزیز می توانند شعرهای خود را در سایناز ثبت و ارائه کنند و یا بر اساس درخواست های موجود مبنی بر نیاز به شاعر ، جهت تکمیل پروسه موزیک ها ، به درخواست ها پاسخ دهند.

خوانندگان و گروههای موزیک و آهنگسازان عزیز نیز می توانند اتودهای کاری خود را ثبت و ارائه کنند و یا بر اساس درخواست های موجود مبنی بر نیاز به آهنگساز و تنظیم کننده و خواننده و نوازنده ، جهت تکمیل پروسه موسیقی ، به درخواست ها پاسخ دهند.